Jumat, 13 November 2009

Bahan Kuliah Nirmana DatarMateri Perkuliahan Mahasiswa/i Jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta
  • PENGERTIAN NIRMANA
Secara Harfiah, Nirmana dapat berarti kosong namun dapat juga dikatakan sebagai hasil dari angan-angan karya dwimatra (2d) dan trimatra (3d) yang mempunyai estetika. Nirmana dapat berarti pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana juga dikatakan sebagai ilmu tatarupa. Tujuan ilmu ini adalah bagaimana menciptakan sebuah karya visual atau karya rupa yang mempunyai komposisi yang harmonis dan estetis sehingga mempunyai value (nilai) yang lebih daripada karya yang lain.
  • Teori Nirmana
Nirmana adalah pengorganisasian atau penyusunan elemen-elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nirmana dapat juga diartikan sebagai hasil angan-angan dalam bentuk dwimatra, trimatra yang harus mempunyai nilai keindahan. Nirmana disebut juga ilmu tatarupa. Elemen –elemen seni rupa dapat dikelompokan menjadi 4 bagian berdasarkan bentuknya.
  • 4 Elemen Seni Rupa
- Titik, titik adalah suatu bentuk kecil yang tidak mempunyai dimensi. Raut titik yang paling umum adalah bundaran sederhana, mampat, tak bersudut dan tanpa arah.
- Garis, garis adalah suatu hasil goresan nyata dan batas limit suatu benda, ruang, rangkaian masa dan warna.

- Bidang, bidang adalah suatu bentuk pipih tanpa ketebalan, mempunyai dimensi pajang, lebar dan luas; mempunyai kedudukan, arah dan dibatasi oleh garis.

- Volume, adalah bentuk bidang yang mempunyai dimensi ketebalan dan kedalaman.

Contoh:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar